PROGRAM A.M.C. ČERVEN 2020

19. ČERVEN PÁTEK  19:00

20. ČERVEN  SOBOTA  19:00

21.  ČERVEN NEDĚLE  17:00

26.  ČERVEN   PÁTEK  19:00

27.  SOBOTA  19:00

 

28. ČERVEN  NEDĚLĚ O PÁTÉ  17:00